LATVIJAS FUTBOLGOLFA ASOCIĀCIJA /LFGA/

MĒRĶI

  • Veicināt futbolgolfa attīstību, popularizēt šo sporta veidu Latvijā;
  • Organizēt Latvijas un starptautiskā līmeņa futbolgolfa sacensības, čempionātus dažādās futbolgolfa disciplīnās;
  • Izglītot interesentus par futbolgolfa spēli;
  • Konsultēt futbolgolfa laukumu veidotājus;
  • Uzturēt sacensību dalībnieku reitinga reģistru;
  • Celt biedrības biedru, spēlētāju, treneru un instruktoru kvalifikāciju;
  • Veikt futbolgolfa laukumu atbilstības novērtēšanu pēc starptautiskiem un nacionāliem futbolgolfa spēles noteikumiem.

Latvijas Futbolgolfa Asociācija ir uzņemta Pasaules Futbolgolfa Asociācijā!


LATVIJAS FUTBOLGOLFA ASOCIĀCIJA

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu sazinieties ar LFGA:

+371 26171222, [email protected]